• Nắp hố ga - Song chắn rác

Các sản phẩm khung song chắn rác, nắp hố ga bằng gang, composit phục vụ hệ thống thoát nước

Nắp hố ga - Song chắn rác

0904 517 828
0904517828