Các Chính Sách Vận Chuyển Và Giao Nhận

I Thời hạn và phương thức giao hàng
1 Công ty Cương Thư sẽ giao hàng cho Bên mua sau khi Hợp đồng ký kết có hiệu lực và Bên mua đảm bảo đẩy đủ các điều kiện về phương thức thanh toán và kế hoạch nhận hàng theo điều khoản Hợp đồng.
2 Bên mua thông báo cho Công ty Cương Thư biết lịch dự kiến nhận hàng từng tháng. Việc đăng ký nhận hàng từng ngày, Bên mua có thông báo cụ thể về số lượng, thời gian, địa điểm và các chi tiết khác có liên quan gửi tới Công ty Cương Thư trong thời gian quy định đối với từng loại sản phẩm nhựa đường bằng email, điện thoại hoặc fax…

Trường hợp khi đã đăng ký nhận hàng nhưng có thay đổi hoặc không thể nhận hàng được thì Bên mua phải thông báo cho Công ty Cương Thư chậm nhất trước 12 giờ so với thời gian Bên mua dự kiến tiếp nhận hàng cho chuyến hàng đó.

3 Công ty Cương Thư sẽ giao hàng cho Bên mua theo thông báo của Bên mua tại Mục 2 nêu trên
3.1.

Giao hàng tại Công trình của Bên mua

Bên mua có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phương tiện khi tiếp nhận hàng tại công trình của Bên mua.

3.2. Giao hàng tại trạm trộn của Bên mua

Bên mua có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ phương tiện để tiếp nhận Nhựa đường  và tạo mọi thuận lợi cho Công ty Cương Thư trong việc bơm rót nhựa đường và thời gian giải phóng hàng tối đa là 3 (ba) giờ đồng hồ. Bất cứ chi phí nào phát sinh từ việc Bên mua không chuẩn bị đủ phương tiện để tiếp nhận hàng của Công ty Cương Thư thì Bên mua phải chịu (trừ các trường hợp bất khả kháng và miễn trừ trách nhiệm quy định của Hợp đồng). Bên mua phải đảm bảo cho xe  Công ty Cương Thư đi lại từ quốc lộ vào trạm trộn của Bên mua an toàn, hợp lệ.

Công ty Cương Thư có trách nhiệm phối hợp cùng Bên mua trong việc bơm rót nhựa đường vào phương tiện của Bên mua và Bên mua phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn, điều hành tại Nhà máy của Công ty Cương Thư nhằm đảm bảo tốt các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động, sức khỏe và bảo vệ môi trường.
4

 

Ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Bên mua có trách nhiệm cung cấp cho Công ty Cương Thư danh sách những người được phép thay mặt Bên mua (đính kèm chữ ký mẫu) để:

+ Thông báo, yêu cầu Công ty Cương Thư giao hàng hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng theo tiến độ thi công của Bên mua;

+ Có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra các điều kiện giao hàng: Nhiệt độ, thời gian gia nhiệt (nếu có), các niêm chì tại xe và phối hợp giao nhận mẫu tại trạm cùng với lái xe.

+ Trực tiếp nhận hàng và ký các chứng từ giao nhận hàng hóa cho từng chuyến xe và kết quả giao nhận hàng tháng giữa hai Bên.

5

 

Bên mua có trách nhiệm cung cấp cho Công ty Cương Thư danh sách ủy quyền người nhận hàng (đính kèm chữ ký mẫu) khi phát sinh trạm trộn mới hay người nhận hàng mới. Các công văn ủy quyền theo từng lần thông báo của Bên mua được xem là một phần không thể tách rời của Hợp đồng ký giữa các bên. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hàng do Bên mua gửi chậm hoặc không gửi cho Công ty Cương Thư công văn ủy quyền người nhận hàng, Công ty Cương Thư sẽ được miễn mọi trách nhiệm và nghĩa vụ có liên quan và Bên mua phải có trách nhiệm thanh toán cho tất cả các chuyến giao hàng Công ty Cương Thư đã giao.

6

Người được Bên mua ủy quyền có trách nhiệm trực tiếp giám sát việc hoàn tất bơm rót hàng. Quyền sở hữu và rủi ro đối với Nhựa đường sẽ được chuyển sang Bên mua kể từ thời điểm Công ty Cương Thư hoàn tất việc bơm hàng vào bồn chứa hoặc phương tiện vận tải của Bên mua.
II Cân đo
1 Nhựa đường Petrolimex do Công ty Cương Thư giao cho Bên mua sẽ được xác định khối lượng bằng cân ô tô điện tử có độ chính xác cấp III tại Nhà máy của Công ty Cương Thư, cân đã được cơ quan kiểm định đo lường Nhà nước cấp giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực. Sau khi cân hàng sẽ được niêm phong tại nắp xitec, họng xuất và các số niêm này được ghi trong Phiếu cân kiêm biên bản giao nhận. Công ty Cương Thư chịu trách nhiệm về tính chính xác của Phiếu cân kiêm biên bản giao nhận đối với khối lượng nhựa đường được giao cho Bên mua.
2 Khi nhận hàng Bên mua có quyền kiểm tra lại khối lượng qua trạm bằng cân ô tô điện tử của Bên mua (hoặc Bên thứ 3) để xác định lại khối lượng nhựa, cân này phải có độ chính xác tối thiểu cấp III và phải được cơ quan kiểm định đo lường Nhà nước cấp giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực. Trường hợp cân của Bên mua (hoặc Bên thứ 3) không đáp ứng các điều kiện trên thì khối lượng hàng giao nhận (khối lượng làm căn cứ viết hóa đơn GTGT thanh toán) được lấy theo số liệu thực xuất của cân tại kho xuất hàng của Công ty Cương Thư.

Nếu khối lượng giao nhận hàng giữa cầu cân Công ty Cương Thư và cầu cân của Bên mua có sự chênh lệch dưới 0,5 % thì lấy số liệu cân Công ty Cương Thư, nếu có sự chênh lệch quá 0,5 % thì Công ty Cương Thư có quyền đề nghị Bên mua cho kiểm tra lại cân tại một trạm cân trung gian được cả hai Bên thống nhất, phí kiểm tra do Bên mua chịu. Nếu sai lệch nhỏ dưới 0,5 % thì lấy số liệu cân của Công ty Cương Thư, nếu sai lệch lớn hơn 0,5 % thì lấy số liệu cân tại Trạm cân trung gian.

Số lượng được ghi trên phiếu cân điện tử được dùng để ghi vào Phiếu cân kiêm biên bản giao nhận được coi là số liệu cuối cùng làm cơ sở viết hóa đơn GTGT để thanh toán.

3

Chữ ký xác nhận số liệu về khối lượng hàng đã nhận được ghi trên “Phiếu cân kiêm biên bản giao nhận” của Người mà Bên mua ủy quyền nhận hàng được coi là chữ ký nhận hàng chính thức của Bên mua có giá trị thừa nhận quyền sở hữu về số hàng hóa đã nhận và trách nhiệm thanh toán tiền hàng của Bên mua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0904517828