• Sản phẩm được gắn thẻ “Cừ bản nhựa PVC”
0904 517 828
0904517828